Hakkımızda

Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü’nün onayı ile HT-TTM Patent Ofisi “Hacettepe Üniversitesi’nin Patent Ofisi” olarak hizmet vermeye 2013 yılı itibariyle başlamıştır. Patent Ofisi olarak temel görevimiz; Üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan inovatif ürün ya da yöntemlerin patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere Fikri Sınai Haklara ilişkin süreçte akademisyenlerimize rehberlik ediyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesindeki projeler sırasında buluş niteliği taşıyan yeni yaratımlar ortaya çıkabilmektedir. Patent Ofisi Ekibi olarak, bu sürece dahil olup, Fikri Sınai Haklar konusunda gereken hizmeti veriyoruz. Deneyimli ekibimiz, uzun yıllar Fikri Sınai Haklar konusunda sektör tecrübesine sahip, Türk Patent Enstitüsü tarafından Vekil tayin edilmiş uzmanlardan oluşmaktadır.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Bilgi ve Doküman Birimi‘dir.

Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yetkilendirilmiş PATLIB (Patent Information Centre) Patent Bilgi Merkezi‘dir