BU YILKİ PATLIB KONFERANSINDA PROJE SUNUMUZLA YER ALDIK

PATLIB, İngilizcede Patent ve Library kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşuyor.
Avrupa Patent Ofisi (EPO-European Patent Office) bünyesinde çeşitli Avrupa ülkelerinde
bugün 300’ den fazla PATLIB merkezi bulunuyor. PATLIB Merkezleri Patent Information
Centres “Bilgi merkezleri” olarak sistemde kayıtlı durumda. Bu oluşum ile amaç PATLIB lerin
bulundukları lokasyonda Fikri ve Sınai Mülkiyet alanındaki konularda özellikle de patent
konusunda farkındalık yaratarak, kullanıcılarına patent konusunda bilgi ve hizmet
sağlayacakları bir yapı oluşturmak. PATLIB’ ler bulundukları bölgenin endüstrisine,
ekonomisine, iş yaşamına hakim olduklarından bölgedeki ihtiyaç sahiplerine (KOBİlere,
öğrencilere, akademisyenlere, buluş sahiplerine ve girişimcilere) hizmet sağlarlar.

Her yıl düzenlenen PATLIB yıllık konferansı bu yıl “PATLIB2018-Networking Event” olarak 3-4
Mayıs 2018 tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliana’da gerçekleşti. Konferansa 250 üye
katılım sağladı. Programda 2 gün boyunca sabahtan ve öğleden sonra olmak üzere 5 er farklı
oturum eş zamanlı olarak gerçekleşti. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (IPR) stratejileri ve KOBİ’ler,
Örnek çalışmalar, Yeni IP araçlarının PATLIB merkezlerinde kullanımı ve Üniversitelerde IP
eğitimi- Akademisyenlerin Patent ve Fikri Haklar ile ilgili konularda ilgisini çekmenin yolları
gibi birçok spesifik konuda oturumlar ve farklı Avrupa ülkelerinden durumlar ve örnekler
anlatıldı.

Konferansın son günü Türkiye’den bir PATLIB Merkezi olarak HT-TTM Patent Ofisi
Koordinatörü Esra YARDIMOĞLU, 2017 yılından buyana yürüttüğü PATLIB Reorientation
projemizin sunumuyla Hacettepe Üniversitesi’nin ve HT-TTM’nin tanıtımını
gerçekleştirerek.

Görünürlük konusundaki çalışmalarını, HT-TTM Patent Ofisi’nin sosyal medya araçlarının
kullanımına, hacettepepatent.com isimli patent bloğumuza, web sitemizin “Patent Ofisi”
bölümündeki güncellemelerimize, hizmetlerimize ve görünürlük çalışmalarının önemine
sunumunda yer verdi.

Patent, Marka, Tasarım gibi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili konularda biz PATLIB
merkezlerinin hizmet verdiği farklı hedef kitlelerin ihtiyaçları da farklı olabiliyor. Buna göre
sağlayacağımız hizmet ve bu hizmetin amacını da onlara iyi anlatmamız gerekiyor. Hedef
gruplarımızda akademisyenler başta olmak üzere, araştırma görevlileri, öğrenciler,
girişimciler, üniversite çalışanları, KOBİ ler, şahıs olarak bize başvuran buluş sahipleri
bulunuyor. Çok farklı çalışma alanlarından yeni fikirleri ile bize ulaşan kitlemizi doğru ve
amacına uygun şekilde yönlendirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Fikri sınai haklar konusunu
günlük iş yaşamında veya akademik çalışmaları sırasında stratejik olarak kullanmalarını
sağlamak, bu süreçte ihtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi ve başvuru aşamalarında da
onlara rehberlik etmek için HT-TTM Patent Ofisi olarak hizmetlerimize en iyi şekilde devam
etmekteyiz.