PATENT RAKAMLARI İLE TÜRKİYE

Türk Patent ve Marka Kurumu 2017 Yılı Faaliyet Raporunu yayınladı. Ülkelerin sanayi ve ekonomik açıdan rekabet edebilmesinde önemli rol oynayan sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye 2017 yılında attığı adımlar ile önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bunlardan ilki, 2017 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu sistemde birçok farklılığı beraberinde getirirken, sınai mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesi için bir zemin hazırlamaktadır. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile özellikle Patent, Faydalı Model ve Tasarımlarda hak sahipliği konusunda öncelik Üniversitelere verilmiştir. Bu sayede üniversitelerin sınai mülkiyet varlıklarını kendi tasarrufunda değerlendirmesi, ticarileştirme çalışmalarını yürütmesinin önü açılmıştır.

2017 yılındaki bir diğer gelişme ise; Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Birleşmiş Milletlere bağlı WIPO nezdinde bir “Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi” olarak faaliyete başlamasıdır. Bu sayede Türk Patent ve Marka Kurumu, hem Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de yerleşik şirketlerin yaptığı uluslararası patent başvurularının hem de çevre ülkelerden yapılacak olan uluslararası patent başvurularının (PCT) araştırma ve inceleme raporlarını düzenleyebilmektedir.

Tübitak 1602 Patent Desteğinin geliştirilmesi sonucu, 2018 yılında uygulamaya geçilen teşvik sistemine göre, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu gerçekleştirilen uluslararası patent (PCT Başvurusu) ve araştırma işlemleri için yine Türk Patent ve Marka Kurumunun tercih edilmesi durumunda PCT başvuru resmi ücretinin tamamı Tübitak tarafından karşılanacaktır. Bu gelişme, buluş sahipleri açısından sevindirici bir haber olmuş, uluslararası (PCT) patent başvuru sayılarının artması için de önemli bir itici güç niteliğindedir.

2017 yılında 8.625 yerli, 10.658 yabancı patent başvurusu yapılmış olup, bir önceki yıla göre yerli başvuru sayısı %34 artmıştır. Toplam patent başvuru sayısı bir önceki yıla göre %15 artarak 19.283’e ulaşmıştır. Aşağıda türk Patent ve Marka Kurumu’ndan elde edilen istatistiki veriller son 3 yılda gerçekleştirilen patent başvuruları üzerinden gösterilmektedir.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/4E1BA1FB-9C43-4616-B568-DD9072152DD1.pdf

2017 yılında PCT aracılığıyla yapılan patent başvuruları %20 artarak 359, EPC başvuruları ise %9 artarak 10.728’e ulaşmıştır. 2006 yılında yürürlüğe giren TÜBİTAK-TÜRKPATENT işbirliğindeki teşvik sisteminden yararlanılması nedeniyle, ulusal doğrudan patent başvurularının sayısı yıllar itibariyle sürekli artış göstermiştir. 2015-2017 döneminde farklı sistemlerden yapılan patent başvurularının gösterildiği Şekil 8 incelendiğinde toplam patent başvurularının 7.994’ü yerli 202’si yabancı olmak üzere 8.196’sının doğrudan, 181’i yerli 178’i yabancı olmak üzere 359’unun PCT aracılığıyla ve 450’si yerli 10.278’i yabancı olmak üzere 10.728’inin EPC aracılığıyla yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir